Ode, một khởi đầu mới trong phong cách typography!

Thế giới đang phát triển, cũng như những người cũng như bất cứ điều gì họ làm. Như chúng tôi đã nêu trong một bài viết về bộ vector phụ nữ pin-up mới của chúng tôi, truyền thống có một phương pháp tích hợp chính nó
cialis giá rẻ trực tuyến
H hiện tại, cũng như tại sao không, ngay cả với tương lai. Không có gì giống nhau, bất cứ điều gì thay đổi. Đó chính xác là lý do tại sao các nhà thiết kế cũng như các nghệ sĩ phong cách kiểu chữ có xu hướng theo kịp, cũng như biến đổi bất cứ điều gì cũ trong một cái gì đó mới cũng như được cải thiện.
Bài kiểm tra bài viết của Ode chính xác là cách Ode trở nên sống động! Chính xác cho mục đích này, về việc biến một thứ gì đó cũ cũng như bẩn thành một thứ cực kỳ dễ đọc, rằng các nhà thiết kế đồ họa có thể sử dụng cho các tác phẩm khác nhau cũng như các mẫu của riêng họ. Phong cách đánh máy cổ, chẳng hạn như tiếng Anh cũ hoặc gothic là cực kỳ nổi bật trong những ngày này, Ode là Frankenstein hoàn hảo cho phong cách này.
Bài viết Ode Assignode được thiết kế sử dụng một số nguyên tắc, cho các ví dụ bằng cách kiểm tra một tòa nhà thay vì mang lại cho cuộc sống một ý tưởng hiện có. Điều khôn ngoan khi làm điều này là sử dụng các công cụ chính xác tương tự được sử dụng ban đầu. Bạn phải hiểu quá khứ, để tạo ra tương lai.
Ode Nhân văn Textura AcresseOne của các tập lệnh bị hư hỏng khác nhau, tương tự như vậy là điểm khởi đầu của kiểu chữ gọi là Ode, là Textualis, Wich cực kỳ đơn giản để được xây dựng, tuy nhiên cực kỳ khó đọc, hiệu quả của mô hình lặp lại của nó, tính cách bit chỉ. Ngoài ra, ở Textura, một trong những vấn đề là sự tương phản cao, khi chậm lại.
Các số liệu của Ode cũng như Lettersthe Creator đã tự hỏi mình câu hỏi này: Một kiểu chữ một kiểu chữ tuyệt vời dựa trên một thiết kế sáng tác mà không thực sự cho vay như một? Phản hồi là có! Ông đã lấy các quyền tự do để cải thiện, cũng như thực hiện một cách tiếp cận chính thống ít hơn (như ông Sais).
Bài viết của Ode Zoom Assignode cung cấp chính nó như một bản thân mượt mà, hữu cơ cũng như thân thiện hơn so với các phong cách tương tự trước đây. Với các góc của nó được làm tròn, Ode có nhiều căng thẳng hơn cũng như nó dễ dàng hơn nhiều so với các phong cách trước đây của nó, có các chữ cái hơi bị nghiêng ở bên phải.
Bài kiểm tra Textualis mà chúng tôi đã nói, thời gian thay đổi một cách kiên định, cũng như nó hoàn toàn điển hình để tự thêm vào các trò đùa. Trong OPPINION của chúng tôi, Ode Facetype hoàn toàn hoàn hảo cho các mẫu áo phông. Chúng tôi trực tuyến trong thời gian khi các thông điệp áo phông cực kỳ tuyệt vời cũng như phổ biến, vì vậy, bắt buộc phải sử dụng phong cách hoàn hảo để cung cấp áo phông của chúng tôi nhiều lớp cũng như vẻ đẹp.
Fontswe mời bạn kiểm tra thêm về phong cách ODE cũng như người tạo của nó, bằng cách kiểm tra trang tác giả!

0/5 (0 đánh giá)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *